Kaatsen Noarderleech
Marrum

Ondanks berichtgeving in het programmaboekje van de KNKB is er dit jaar geen kaatsen op het Noarderleech. Op 22 juli 2017 is er weer kaatsen achter de zeedijk!

Hierbij de loting voor 18 juli 2015. Inschrijven begint om 09:30 en de eerste wedstrijden starten om 10:00!

Heren:

1   2  
  Menno v/d Weide   Gerrit de Jong
  Gerard de Vries   Pieter Drost
  Yannick Hielkema    Anton Wierstra 
       
3   4  
  Douwe Jouke yntema   Auke Wop Bouma
  Wikke van der meij   Haye Pieter Elgersma
  Age Anne postuhumus   Anne Frans Rozendal 
       
5   6  
  Tjipke Weima   Klaas Pieter Osinga 
  Ale v/d Galiën   Sjolle vd Schaaf
  Gerrit Steegstra    Wybe Wijbenga 
       
7   8  
  Keimpe Meijer   Peter Dijkstra
  Redmer Steen   Steven Koster
  Erik Regnerus    Marten Johannes Bloem
       
9   10  
  Fons Hoekstra    Jelmer Bijlsma
  Wiebren Abma   Harke Miedema
  gerard van Etten    Hendrik van der Meer
       
11   12  
  Johan Meirink   Thomas Roersma
  Richard Olijnsma   Bram Roersma
  Gerrit Elzenga   Jetse Monsma 
       
13   14  
  Gerben Wierstra   Rienk Prins
  Angela Donga   Eise de Vries 
  Jeroen Nouwen   Desmond Louwerens 
       
       
15   16  
  Johan Krol   Oege Hessel Faber
  Bennie Jagers   Johan Faber
  Simon Hoekstra    Geert Faber 
       
17   18  
  Simone Oppedyk   Remco Slager
  Jurjen Bosch   Wybren Slager
  Andre Polet    Reinder Slager
       
19   20  
  Ynte van Hyum   Wesley Bollema
  Keimpe Struiksma   Hessel Agema
  Jorn Stielstra    Roeland van der Ploeg
       
21   22  
  Paul Dijkstra   Hendrik van der Veen
  Teun Kuipers   Kornelis van der veen
  Hendrik Dijkstra    Remco Poelstra 
       
23   24  
  Herre de Vries   Herberg Godot
  Willem Meijer    
  Maarten Jan de Haan    
       
25 Sipke velstra   Hendrik Terpstra 
  Douwe veldema   Skelte anema
  Hendrik veldema   Wouter hylkema 
       
       
27   28  
  Erik Post   Sito Wagenaar
  Eelke Hoekstra   Gertjan Weima
  Pieter Dijkstra   

Erik Hoekstra

Dames:

 

1   2  
  Martje Steegstra   Marrit Veldema
  Maaike Steegstra   Anna Veldema
  Hilde Kuipers    Janna Visbeek 
       
3   4  
  Teatske Rusticus   Anna Marie Posthumus 
  Nynke van der Meer   Anna Pijnacker 
      Melanie van der Mossel
       
5   6  
  Brecht Horstmann   Jennie Terpstra
  Lise de Vries   Amarins de Groot
  Tjitske Kuipers   Suprise maat
       
7   8  
  Lucie Dijkstra   Pytrik Visser
  Manon van der Wal   Nynke van Wallinga
  Wendy de Vries   Jannie Visser

Inschrijven kunt u hier!

Vrienden

Voor een bedrag van minimaal 5 euro ben je al vriend van de Kaatspartij Noarderleech!

Jan de Vries

Reinder Slager

Elly van Dijk

Klaas Pieter Osinga

Janneke Spoelstra

Douwe Jouke Yntema

Piet en Paulina Osinga

Gelt Donga

Rense Wijbenga

Saskia de Vries

Doete Jouta

Keimpe Meijer

Erik Regnerus

Redmer Steen

Grytteke Sytema

Wijbe Dijkman

Henk Lindeboom

Jetse Monsma 

Eddy de Vries

Anton Wierstra

Jan Kingma

Sije van der Meulen